Märkningsguiden

Konsumentverket har lanserat kampanjen Märkningsguiden. Det är en guide som bland annat möjliggör fotosök via mobilen så att konsumenten direkt i butik kan få svar på vad märkningen betyder. I Märkningsguiden finns nu ett 40-tal märkningar inom  hållbarhetsområdet, men även till exem pel energimärkning,
varningsmärkning på kemikalier och återvinningssymboler.

​Märkningsguiden laddas ner som en genväg på mobiltelefonen. Tjänsten är under utveckling och förbättras hela tiden.

Från vecka 41 pågår en kampanj för att öka kännedomen om Märkningsguiden och den nya funktionen. Kampanjen vänder sig till en miljömedveten allmänhet. Märkningar finns i en rad olika produkt- kategorier, det kan vara kläder, livsmedel, skönhetsprodukter, elektronik m m. Vi har tagit fram tre olika enheter (äpple, t-shirt och kylskåp) för att få en bredd och öka möjligheten för identifikation hos konsumenterna.

Kampanjen pågår primärt mellan den 9 oktober och den 9 november, men fortsätter i mindre skala ytterligare 4 veckor.

För att ytterligare öka kännedomen om Märkningsguiden hos allmänheten och olika intresse grupper behöver Konsumentverket er hjälp. Konsumentverket har tagit fram ett informationskit; materialet kan ni använda för att posta inlägg på Facebook och/eller lägga upp på er webbplats. Ni kan även välja att dela materialet om Märkningsguiden som publiceras som inlägg på Hallå Konsuments Facebook.

Det är viktigt att bilderna endast används tillsammans med budskap som är kopplat till Märkningsguiden. 

Publicering
Det är fritt fram att publicera materialet från vecka 42 och framåt. Maila gärna i vilka kanaler ni publicerar materialet så att Konsumentverket har koll (Annelie.Jansson@konsumentverket.se).

Har ni frågor angående konsumentfrågor får ni gärna höra av er till oss.
Vid publicering är det bra om ni länkar till landningssidan för Märkningsguiden: www.hallakonsument.se/markningsguiden

Kontaktuppgifter:
Vid frågor om deltagande eller material kontakta:
Annelie Jansson
Annelie.Jansson@konsumentverket.se

Eva Holmgren
Eva.Holmgren@konsumentverket.se

Vid frågor från allmänheten kontakta:
Emma Schütt
emma.schütt@konsumentverket.se
tel 054-19 40 27, 076-110 40 27

Marknadsföringsmaterialet

Arkiv.zip