Länstransportplaner

RUS har låtit VTI genomföra en studie kring vilka möjligheterna och hinder det finns för att följa upp länstransportplanerna inom miljömålssystemet.

VTI har kartlagt hur det årliga utfallet av länstransportplanerna perioden 2014-2025 kommer att redovisas och lämnat förslag på indikatorer samt hur dessa kan dataförsörjas med hjälp befintlig och kommande statistik som Trafikverket och dess regioner behöver ta fram. Rapporten är på 60 sidor och är grunden för det vidare arbetet med frågan om indikatorer.  

 Läs rapporten!