Miljömålsrådet

Här samlas viktigare dokument om länsstyrelsernas medverkan i Miljömålsrådet (MMR). Handlingar för MMR samlas också av rådets kansli på sverigesmiljömål.se här. Där finns MMR:s åtgärdslistor, rapporter från rådets möten samt MMR uppdragsbeskrivning. En intern arbetswebb finns också med arbetsmaterial för rådets ledamöter och kontaktpersoner.

Syftet med MMR är att öka takten i myndigheternas arbete för att nå miljömålen, inte minst genom att stimulera mer samverkan. MMR har i uppdrag att till den 1 mars varje år ta fram en lista med prioriterade åtgärder som myndigheterna kan genomföra i samverkan. Till sist kan MMR också ge förslag till regeringen på fortsatt arbete som behöver genomföras för att nå miljömålen. De första åtgärdslistorna fastställdes 2016. Miljömålsrådets uppdrag gäller till maj 2022.

Miljömålsrådet består av 17 generaldirektörer för myndigheter som alla har uppdrag kopplade till miljömålen. Därtill ingår landshövding Göran Enander som företräder länsstyrelserna och han har till sin hjälp en beredningsgrupp som också ingår i den grupp med kontaktpersoner för myndigheterna som finns under MMR. För frågor kontakta någon av dem.

Länsstyrelsernas beredningsgrupp och kontaktpersoner till Miljömålsrådet

Veronica Lauritzsen, länsråd, Länsstyrelsen Gävleborg.
Per Hallerstig, ordf. Miljönätverket RUS styrgrupp, Länsstyrelsen Jönköping.
Magnus Eriksson, verksamhetsledare RUS, Länsstyrelsen Dalarna.

MMR åtgärdslistor 2020 – viktigare länsstyrelsehandlingar

MMR 2020 Lst medverkan vers 2020-06-16.pdf

MMR avslutade åtg Lst 2016-2019.pdf

 

MMR åtgärdslistor 2019 – viktigare länsstyrelsehandlingar

MMR 2019 Länsstyrelsen kontaktpersoner.pdf

 

Beskrivning av beredningsprocessen i länsstyrelsernas arbete inom Miljömålsrådet (MMR)

 

MMR åtgärdslistor 2017 – viktigare länsstyrelsehandlingar

Länsstyrelsernas första inspel/förslag till MMR åtgärdslista 2017, underlag till MMR möte 2016-08-30

Workshop om Miljömålsrådet vid Miljönätverket 2016-05-25.docx

Länsstyrelsernas egen åtgärdslista till Miljömålsrådet 2017

Pressmeddelande den 3 mars 2017

MMR 2017. Länsstyrelsernas kontaktpersoner.

Återrapportering av länsstyrelsernas medverkan i Miljömålsrådet 2017

 

MMR åtgärdslistor 2016 – viktigare länsstyrelsehandlingar

 

Länsstyrelsernas medverkan i Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista.pdf

Länsstyrelsernas egen åtgärdslista 2016.pdf

Kontaktpersoner för länsstyrelsernas medverkan i Miljömålsrådet 2016.pdf

Bilaga till PM Länsstyrelsernas medverkan i Miljömålsrådet 2016

Pressmeddelande den 3 mars 2016.

Återrapportering av länsstyrelsernas medverkan i Miljömålsrådet 2016

 

Övriga handlingar

PPT vid info. möte 2016-06-22 för länsstyrelsernas miljömålssamordnare om MMR

Dokumentation från info. möte 2016-06-22 för länsstyrelsernas miljömålssamordnare om MMR

PPT Lena Sommestad vid Miljönätverkets vårmöte 2016-05-25