Kommunikationsutbildning

Välkommen att delta vid årets kommunikationsutbildning som äger rum den 5-6 september i Stockholm.

​Kommunikationsutbildningen vänder sig i första hand till miljömålssamordnare och klimat/ energisamordnare på länsstyrelserna men också till övriga intresserade i mån av plats.
Syftet med utbildningen är att:

  • du ska bli mer förtrogen med hur man kan tänka kring kommunikation – såväl den som riktas in mot den egna organisationen som den som vänder sig ut mot helt andra målgrupper,
  • bli bekant med hur man med rätt enkla medel kan utveckla skilda kommunikationsstrategier för skilda sammanhang, och få tillfälle att själv ta fram en kommunikationsstrategi.
  • du ska få träna på att uttrycka ditt budskap, använda verktyg för dialog och konflikthantering.

Utbildningen utgörs av en blandning av föreläsningar med diskussioner samt workshops. Du förväntas själv vara aktiv i gruppdiskussioner och grupparbeten.

Kursen kommer att hållas i konferensanläggningen Piperska muren, beläget på Kungsholmen i Stockholm.

Tider för kursen är 10.00-18.00 dag 1 och 08.15-15.00 dag 2. 

Utbildning och mat är kostnadsfri. Din arbetsgivare står för arbetstid, resa samt boende (boendet ordnas på egen hand).

Kursen arrangeras av RUS och LEKS. 

Om kursledarna

Sofia Scholler, Miljökommunikatör och miljömålssamordnare på Länsstyrelsen på Gotland och Jens Mattsson, kommunikatör på Länsstyrelsen i Jönköpings län har båda lång erfarenhet av kommunikationsarbete.

Sofia är specialiserad mot kommunikation i process- och projektledning. Hon är van att planera och facilitera olika typer av möten och processer för delaktighet, effektivitet och engagemang, och att utbilda inom området. Sofia är även utbildad i konflikthantering.

Jens är inriktad mot kommunikationsplanering, presentationsteknik, varumärke, press och målgruppsfokus. Jens har varit ansvarig för de föregående kommunikationsutbildningarna.