Kommunikationskurs - INSTÄLLD!

Den planerade kommunikationutbildningen den 10-11 april måste tyvärr ställas in på grund av sjukskrivning. RUS hoppas kunna erbjuda kursen under tidig höst 2018 istället.

​Kommunikationsutbildningen vänder sig i första hand till miljömålssamordnare och klimat/ energisamordnare på länsstyrelserna men också till övriga intresserade i mån av plats.

Syftet med utbildningen är att:

  • du ska bli mer förtrogen med hur man kan tänka kring kommunikation – såväl den som riktas in mot den egna organisationen som den som vänder sig ut mot helt andra målgrupper,
  • bli bekant med hur man med rätt enkla medel kan utveckla skilda kommunikationsstrategier för skilda sammanhang,
  • få tillfälle att själv ta fram en kommunikationsstrategi, och få träna på att uttrycka det du har att berätta på ett sätt som kan skapa avsedd effekt hos mottagaren.

Utbildningen utgörs av en blandning av föreläsningar med diskussioner samt workshops. Du förväntas själv vara aktiv i gruppdiskussioner och grupparbeten.

Kursen kommer att hållas i konferensanläggningen Piperska muren, beläget på Kungsholmen i Stockholm.

Utbildning och mat är kostnadsfri. Din arbetsgivare står för arbetstid, resa samt boende (boendet ordnas på egen hand).

Program kommer under januari.