Länsstyrelsegemensam inspirationsdag om Agenda 2030

Länsstyrelsegemensam inspirationsdag om Agenda 2030 i Stockholm.

Tid och plats: Lokal Grand Länsstyrelsen i Stockholm. Mötet håller på kl. 10-16 och fika från 9.30.

Se programmet här:

Program Lst Agenda 2030 2019-09-26.pdf