Webbmöte regional årlig uppföljning Myllrande våtmarker 2019

Syfte: Stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

​Underlag

Dagordning

 1. Välkommen! Info och presentation
 2. Syftet
 3. Målmanual
 4. Indikatorer, kärnindikatorer och andra underlag för bedömning?
 5. Förändringar i anvisningarna för RÅU
 6. Särskilda frågor från Naturvårdsverket
  1. Vilka konsekvenser får borttagandet/minskningen av våtmarkssatsningen? Planeringsprojekt som inte kommer genomföras? Kommer medel från t ex Landsbygdsprogrammet kunna ersätta?
  2. Finns det planer på fler våtmarksanalyser i de gröna handlingsplanerna? Vilken roll spelar de gröna handlingsplanerna i arbetet med våtmarker?
  3. Har ni någon uppfattning om hur stort problem det är med igenfyllning av våtmarker vid exploatering som t ex vägbyggen?
 7. Egna frågor från länsstyrelserna

 

Anvisningar

Målmanual Myllrande våtmarker (190820)

Länsstyrelsernas bedömning av Myllrande våtmarker 2018

Nationell årlig uppföljning av miljömålen 2019

 

Dokumentation

Minnesanteckningar

Presentation

Inspelning

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2019