Webbmöte regional årlig uppföljning 2019 Kulturmiljö Målövergripande

RUS ordnar under september webbmöten i syfte att stödja länsstyrelserna i arbetet med den regionala årliga uppföljningen av miljömålen. Detta möte, måndagen den 2 september 10.00-11.30, är ett målövergripande möte vad gäller kulturmiljödelarna av miljömålen.

Inbjudan har skickats till länsstyrelsernas kontaktpersoner inom kulturmiljö – miljömål enligt RUS kontaktlista, miljömålssamordnarna och Kulturmiljöforum. Det är värdefullt om såväl miljömålssamordnare som kulturmiljövårdare deltar vid mötet.

Observera att kulturmiljöfrågor även kan diskuteras på respektive miljökvalitetsmålsmöte. Det målövergripande mötet har dock enbart fokus på kulturmiljöaspekterna.

Syfte med mötet är att utgöra stöd inför den årliga uppföljningen av miljömålen och att främja kontakten mellan länsstyrelser och nationella myndigheter och mellan länsstyrelserna.

 

Dokumentation

Minnesanteckningar

Presentation

Inspelning

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2019