Webbmöte regional årlig uppföljning Grundvatten av god kvalitet 2019

Syfte: Stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

Underlag

Dagordning

Anvisningar

Målmanual Grundvatten av god kvalitet (181217)

Länsstyrelsernas bedömning av Grundvatten av god kvalitet 2018

Nationell årlig uppföljning av miljömålen 2019

SGU:s underlagsrapport till Fördjupad utvärdering 2019

 

Särskilda frågor som kommer att diskuteras under mötet

Vattenförsörjningsplaner

  • Hur är takten i arbetet med kommunala vattenförsörjningsplaner i länet? Avser planer för enskilda kommuner eller gemensamma för flera kommuner. Ange gärna hur stor andel av länets kommuner som har aktuella planer.

Vattenskyddsområden

  • Pågår det något arbete med framtagande av vattenskyddsområden för viktiga grundvattenresurser/grundvattenmagasin som inte har någon allmän/kommunal vattentäkt?

 

Dokumentation

Inspelning

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2019