Webbmöte regional årlig uppföljning Giftfri miljö 2019

Syfte: Stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

Underlag

Dagordning

Anvisningar

Målmanual Giftfri miljö (181219)

Länsstyrelsernas bedömning av Giftfri miljö 2018

Nationell årlig uppföljning av miljömålen 2019

 

Särskilda frågor som kommer att diskuteras under mötet

  • Pågår det eller finns det några planer på att genomföra någon insats vad gäller konsumenters rätt att få veta om en vara innehåller något av de särskilt farliga ämnen, som finns upptagna på EU:s Kandidatlista?  Länk till KemIs webbsida: https://www.kemi.se/privatpersoner/tips-for-en-kemikaliesmart-vardag/din-ratt-att-fa-information

  • Upphandlingsmyndigheten och Kemikalieinspektionen genomförde under 2017 och 2018 en turné om giftfri miljö och upphandling i 20 län. Går det att se om turnén har haft någon påverkan regionalt eller givit "ringar på vattnet"?

 

Dokumentation

Presentation (inklusive anteckningar)

Inspelning

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2019