Webbmöte regional årlig uppföljning av Giftfri miljö

Syfte: Stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

Underlag

Dagordning (läggs upp senast en vecka före mötet)

Anvisningar

Målmanual Giftfri miljö 170905

Länsstyrelsernas bedömning av Giftfri miljö 2017

Nationell årlig uppföljning 2018 

Dokumentation

Publiceras snarast möjligt efter mötet

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2018