Kulturmiljöinformation och underlag

Kulturmiljön är en viktig och självklar del i miljömålsarbetet och Länsstyrelserna har ett viktigt uppdrag i arbetet för att nå miljömålens kulturmiljödelar.

​Länsstyrelsen, Boverket och Riksantikvarieämbetet genomför tillsammans en serie webmöten om kulturmiljöfrågorna i miljömålet God bebyggd miljö för att öka kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan länsstyrelserna och de nationella myndigheterna.

Den 22 november kl 13-15 hålls ett webbmöte om Kulturmiljöinformation och underlag

 

Tidigare webbmöten under 2018:

Läs mer om detta under Kulturmiljö i God bebyggd miljö