Drivkraft för tillväxt och utveckling - Västerås den 20 mars

Välkommen till en konferens om miljö, regional tillväxt och hållbar utveckling, för personer i ledande positioner från näringsliv och offentlig verksamhet.

PÅ KONFERENSEN FÅR DU:

  • Verktyg för hur näringsliv och offentlig verksamhet kan arbeta tillsammans kring miljö, tillväxt och hållbar utveckling.
  • Inspiration av lärande exempel från kommuner, regioner och företag.
  • Diskutera ledarskapets betydelse för tillväxt och ekologiskt hållbar utveckling.
  • Aktuell information om statliga finansieringsformer och regeringens uppdrag till regionala aktörer att integrera klimat och miljö i tillväxtarbetet.

 

DELTAGARAVGIFT: 900 kr inklusive fika och lunch.

Vi återkommer med mer information och program.

Arrangörer: Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, Tillväxtverket.