Drivkraft för tillväxt och utveckling - Västerås den 20 mars

Välkommen till en konferens i Västerås om miljö, regional tillväxt och hållbar utveckling. Konferensen riktar sig särskilt till personer i ledande positioner från näringsliv och offentlig verksamhet.

PÅ KONFERENSEN FÅR DU:

  • Verktyg för hur näringsliv och offentlig verksamhet kan arbeta tillsammans kring miljö, tillväxt och hållbar utveckling.
  • Inspiration av lärande exempel från kommuner, regioner och företag.
  • Diskutera ledarskapets betydelse för tillväxt och ekologiskt hållbar utveckling.
  • Aktuell information om statliga finansieringsformer och regeringens uppdrag till regionala aktörer att integrera klimat och miljö i tillväxtarbetet.

KONFERENSEN ARRANGERAS den 20 mars kl. 10–16 på Stadshotellet i Västerås och startar med registrering och kaffe kl. 9.15.
Du kan även välja att delta på motsvarande konferens i Jönköping den 22 mars eller i Sundsvall den 28 mars.

DELTAGARAVGIFT 900 kr inklusive fika och lunch.

ANMÄLAN till konferensen i Västerås görs senast den 6 mars via länken nederst på sidan.

 

MEDVERKANDE I VÄSTERÅS DEN 20 MARS:

 

Moderator för alla tre konferenserna är Nisha Besara. Nisha är en erfaren och efterfrågad moderator och till vardags VD för teaterverksamheten Unga Klara AB.

Minoo Akhtarzand
Landshövding, ­Västmanlands län

​​

Denise Nordström
Regionråd och Regionstyrelsens ­ordförande, Region Västmanland

Gunilla Nordlöf
Generaldirektör, ­Tillväxtverket
Grön tillväxt, bra för ­företagens konkurrenskraft

Göran Carstedt
Ekonomie doktor och expert inom ledarskap och organisa­tioners lärande och förändring
Ledarskap för en hållbar framtid

Erik Dahlqvist
Professor i energiteknik, Mälardalens högskola
Hur kan vi inspirera till miljöengagemang

Anders Carlsson
Vice VD, ABB Sverige
Ledarskapets betydelse för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete

Björn Risinger
Generaldirektör, Naturvårdsverket
Sveriges miljömål leder oss mot Agenda 2030 och de ­globala hållbarhetsmålen

Axel Nekham
Projektledare Tillväxtverket
Miljö och klimat i det reginala tillväxarbetet

Elin Dalman
Miljöstrateg, Region Västmanland
Hållbara finanser - Ett lärande exempel från Region Västmanland

Emma Nehrenheim
Head of Environment & Sustainability, Northvolt AB
Miljön i fokus – en förutsättning och drivkraft för energiomställningen i samhället

 

Konferensen i Västerås arrangeras av Naturvårdsverket, Tillväxtverket, Region Västmanland och Länsstyrelsen.