Drivkraft för tillväxt och utveckling - Västerås den 20 mars

Välkommen till en konferens i Västerås om miljö, regional tillväxt och hållbar utveckling. Konferensen riktar sig särskilt till personer i ledande positioner från näringsliv och offentlig verksamhet.

PÅ KONFERENSEN FÅR DU:

  • Verktyg för hur näringsliv och offentlig verksamhet kan arbeta tillsammans kring miljö, tillväxt och hållbar utveckling.
  • Inspiration av lärande exempel från kommuner, regioner och företag.
  • Diskutera ledarskapets betydelse för tillväxt och ekologiskt hållbar utveckling.
  • Aktuell information om statliga finansieringsformer och regeringens uppdrag till regionala aktörer att integrera klimat och miljö i tillväxtarbetet.

KONFERENSEN ARRANGERAS den 20 mars kl. 10–16 på Stadshotellet i Västerås och startar med registrering och kaffe kl. 9.15.
Du kan även välja att delta på motsvarande konferens i Jönköping den 22 mars eller i Sundsvall den 28 mars.

DELTAGARAVGIFT 900 kr inklusive fika och lunch.

ANMÄLAN till konferensen i Västerås görs senast den 13 mars via länken nederst på sidan.

PROGRAMMET kan du ladda ner här 

 

MEDVERKANDE I VÄSTERÅS DEN 20 MARS:

Moderator för alla tre konferenserna är Nisha Besara. Nisha är en erfaren och efterfrågad moderator och till vardags VD för teaterverksamheten Unga Klara AB.

Minoo Akhtarzand
Landshövding, ­Västmanlands län

​​

Denise Nordström
Regionråd och Regionstyrelsens ­ordförande, Region Västmanland
Björn Risinger
Generaldirektör, Naturvårdsverket
Sveriges miljömål leder oss mot Agenda 2030 och de ­globala hållbarhetsmålen

Gunilla Nordlöf
Generaldirektör, ­Tillväxtverket
Grön tillväxt, bra för ­företagens konkurrenskraft

Göran Carstedt
Ekonomie doktor och expert inom ledarskap och organisa­tioners lärande och förändring
Ledarskap för en hållbar framtid

Anders Carlsson
Vice VD, ABB Sverige
Ledarskapets betydelse för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete

Erik Dahlqvist
Professor i energiteknik, Mälardalens högskola
Hur kan vi inspirera till miljöengagemang

Emma Nehrenheim
Head of Environment & Sustainability, Northvolt AB
Miljön i fokus – en förutsättning och drivkraft för energiomställningen i samhället

Elin Dalman
Miljöstrateg, Region Västmanland
Hållbara finanser - Ett lärande exempel från Region Västmanland

Axel Nekham
Projektledare Tillväxtverket
Miljö och klimat i det reginala tillväxarbetet

 

Konferensen i Västerås arrangeras av Naturvårdsverket, Tillväxtverket, Region Västmanland och Länsstyrelsen.