Drivkraft för tillväxt och utveckling - Sundsvall den 28 mars

Välkommen till en konferens om miljö, regional tillväxt och hållbar utveckling, för personer i ledande positioner från näringsliv och offentlig verksamhet.

PÅ KONFERENSEN FÅR DU:

    • Verktyg för hur näringsliv och offentlig verksamhet kan arbeta tillsammans kring miljö, tillväxt och hållbar utveckling.
    • Inspiration av lärande exempel från kommuner, regioner och företag.
    • Diskutera ledarskapets betydelse för tillväxt och ekologiskt hållbar utveckling.
    • Aktuell information om statliga finansieringsformer och regeringens uppdrag till regionala aktörer

 Programmet uppdateras löpande, exempel på medverkande:DELTAGARAVGIFT: 900 kr inklusive fika och lunch.

Arrangörer: Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, Tillväxtverket