Drivkraft för tillväxt och utveckling - Jönköping den 22 mars

Välkommen till en konferens i Jönköping om miljö, regional tillväxt och hållbar utveckling. Konferensen riktar sig särskilt till personer i ledande positioner från näringsliv och offentlig verksamhet.

PÅ KONFERENSEN FÅR DU:

  • Verktyg för hur näringsliv och offentlig verksamhet kan arbeta tillsammans kring miljö, tillväxt och hållbar utveckling.
  • Inspiration av lärande exempel från kommuner, regioner och företag.
  • Diskutera ledarskapets betydelse för tillväxt och ekologiskt hållbar utveckling.
  • Aktuell information om statliga finansieringsformer och regeringens uppdrag till regionala aktörer att integrera klimat och miljö i tillväxtarbetet.

KONFERENSEN ARRANGERAS den 22 mars kl. 10–16 på Kulturhuset Spira i Jönköping och startar med registrering och kaffe kl. 9.15.
Du kan även välja att delta på motsvarande konferens i Västerås den 20 mars eller i Sundsvall den 28 mars.

DELTAGARAVGIFT 900 kr inklusive fika och lunch.

ANMÄLAN till konferensen i Jönköping görs senast den 8 mars via länken nederst på sidan.

PROGRAMMET kan du ladda ner här.

 

MEDVERKANDE I JÖNKÖPING DEN 22 MARS: 

Moderator för alla tre konferenserna är Nisha Besara. Nisha är en erfaren och efterfrågad moderator och till vardags VD för teaterverksamheten Unga Klara AB.

​Helena Jonsson
Landshövding, Jönköpings län

​Agneta Jansmyr
Regiondirektör, Region Jönköpings län

Tim Brroks
Avdelningschef, Tillväxtverket
Grön tillväxt, bra för företagens konkurrenskraft

​Ulrika Liiv
Kommunikationschef och ansvarig för samordning av hållbarhetsfrågor, OBOS Sverige AB
Varför innovation och nytänkande är en förutsättning för en god hållbarhetsstrategi

Per Simonsson
Managing Director, Sustainable Business Hub
På väg mot ett hållbart samhälle och nya affärsmöjligheter

Göran Carstedt
Ekonomie doktor och expert inom ledarskap och organisa­tioners lärande och förändring
Ledarskap för en hållbar framtid

Kristina Jonäng
Regionråd, Västra Götalandsregionen
En fossiloberoende region och en giftfri sjukvård

Björn Risinger
Generaldirektör, Naturvårdsverket
Sveriges miljömål leder oss mot Agenda 2030 och de ­globala hållbarhetsmålen

​Axel Nekham
Projektledare Tillväxtverket
Miljö och klimat i det reginala tillväxarbetet

Tommy Fritz
Verkställande direktör Tosito AB
Engagemang för en hållbar samhällsutveckling hos det lokala fastighetsbolaget – våra drivkrafter och aktuella projekt


 

Konferensen i Jönköping arrangeras av Naturvårdsverket, Tillväxtverket, Länsstyrelsen, Klimatrådet i Jönköpings län och Region Jönköpings län.