Webbmöte inför ÅU 2017 - Storslagen fjällmiljö

Syfte: Stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

​Underlag

Dagordning

Naturvårdsverkets anvisningar (2017)

Naturvårdsverkets vägledning (samma som tidigare år)

Målmanual

Länsstyrelsernas bedömning av Storslagen fjällmiljö 2016

Nationell årlig uppföljning 2017

 

Särskilda frågor som kommer att diskuteras under mötet:

Hur upplever länen flyg-/helikopterbuller som problem? Stort? ökande? Viktigt även i skoterregleringsområden B och C?

 

Dokumentation

Minnesanteckningar

Inspelning

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2017