Webbmöte inför ÅU 2017 - Skyddande ozonskikt

Syfte: Stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

​Underlag

Dagordning

Naturvårdsverkets anvisningar (2017)

Naturvårdsverkets vägledning (samma som tidigare år)

Målmanual

Länsstyrelsernas bedömning av Skyddande ozonskikt 2016

Nationell årlig uppföljning 2017

 

Särskilda frågor som kommer att diskuteras under mötet:

Vad har hänt under året i länet beträffande:

  • illegala transporter av farligt avfall (med fokus på köldmöbler och köldmedia som innehåller ozonnedbrytande ämnen). Behövs ytterligare insatser?
  • hanteringen av CFC-haltig isolering från byggavfall? Finns det något underlag om tillsyn vid rivningar (typ från inspektioner) som kan tänkas vara intressant? Pågår det något åtgärdsarbete med bäring på farliga ämnen från bygg- och rivningssektorn, t.ex. informationsinsatser, ökade tillsynsinsatser/kampanjer?
  • återvinning av köldmöbler och köldmedia? Behövs ytterligare insatser?

 

Dokumentation

Minnesanteckningar

Presentation

Inspelning

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2017