Webbmöte inför ÅU 2017 - Säker strålmiljö

Syfte: Stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

​Underlag

Dagordning (läggs ut senast en vecka innan mötet)

Naturvårdsverkets anvisningar (2017)

Naturvårdsverkets vägledning (samma som tidigare år)

Målmanual

Länsstyrelsernas bedömning av Säker strålmiljö 2016

Nationell årlig uppföljning 2017

 

Dokumentation

Minnesanteckningar (kommer snart)

Inspelning

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2017