Webbmöte inför ÅU 2017 - Levande sjöar och vattendrag

Syfte: Stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

​Underlag

Dagordning

Naturvårdsverkets anvisningar (2017)

Naturvårdsverkets vägledning (samma som tidigare år)

Målmanual

Länsstyrelsernas bedömning av Levande sjöar och vattendrag 2016

Nationell årlig uppföljning 2017

 

Särskilda frågor som kommer att diskuteras under mötet:

  • Vi på HaV ser gärna att länen skriver mer om åtgärder i sina rapporter.
  • Då bedömningen av utvecklingen i miljön ändras så bör det tydligt framgå varför.

 

Dokumentation

Minnesanteckningar

Inspelning

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2017