Lyncmöte inför ÅU 2017 - Kulturmiljö

RUS ordnar under september webbmöten i syfte att stödja länsstyrelserna i arbetet med den regionala årliga uppföljningen av miljömålen. Detta möte, måndagen den 4 september 10.00-11.30, är ett målövergripande möte vad gäller kulturmiljödelarna av miljömålen. Vid mötet deltar även Riksantikvarieämbetet och flera nationella målansvariga myndigheter
Inbjudan har skickats till länsstyrelsernas kontaktpersoner inom kulturmiljö – miljömål enligt RUS kontaktlista, miljömålssamordnarna och Kulturmiljöforum. Det är värdefullt om såväl miljömålssamordnare som kulturmiljövårdare deltar vid mötet. Observera att kulturmiljöfrågor även kan diskuteras på respektive miljökvalitetsmålsmöte. Det målövergripande mötet har dock enbart fokus på kulturmiljöaspekterna.  

Syfte med mötet är att utgöra stöd inför den årliga uppföljningen av miljömålen och att främja kontakten mellan länsstyrelser och nationella myndigheter och mellan länsstyrelserna.

Underlag

Dagordning

 

Dokumentation

Minnesanteckningar

Inspelning

Presentation

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2017