Webbmöte inför ÅU 2017 - Hav i balans samt levande kust och skärgård

Syfte: Stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

​Underlag

Dagordning

Naturvårdsverkets anvisningar (2017)

Naturvårdsverkets vägledning (samma som tidigare år)

Målmanual

Länsstyrelsernas bedömning av Hav i balans samtt levande kust och skärgård 2016

Nationell årlig uppföljning 2017

 

Särskilda frågor som kommer att diskuteras under mötet:

  • Vi på HaV ser gärna att länen skriver mer om åtgärder i sina rapporter.
  • Då bedömningen av utvecklingen i miljön ändras så bör det tydligt framgå varför.

 

Dokumentation

Minnesanteckningar

Presentation

Inspelning (del 1)

Inspelning (del 2)

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2017