Webbmöte inför ÅU 2017 - Grundvatten av god kvalitet

Syfte: Stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

​Underlag

Dagordning

Naturvårdsverkets anvisningar (2017)

Naturvårdsverkets vägledning (samma som tidigare år)

Målmanual

Länsstyrelsernas bedömning av Grundvatten av god kvalitet 2016

Nationell årlig uppföljning 2017

 

Särskilda frågor som kommer att diskuteras under mötet:

  • Vattenförsörjningsplaner. Finns vattenförsörjningsplan i länet och hur ser arbetet ut inom länet vad gäller kommunala/mellankommunala vattenförsörjningsplaner? Finns det synpunkter kring utformning av dessa hos länet eller kommunerna? Har planerna använts?
  • Grundvattennivåer. Grundvattennivåer har varit ett aktuellt tema under året genom låga nivåer i stora delar av landet. Finns det länsvisa övervakningsnät eller finns det planer på att inrätta? Har låga grundvattennivåer initierat speciella åtgärder?
  • Grundvattnets kvalitet. Har det hänt något nytt under året/sista åren vad gäller övervakning av grundvattnets kvalitet? Finns planer på utökad övervakning?
  • Tillsyn av vattenskyddsområden. Hur är tendensen vad gäller omfattning av tillsyn inom vattenskyddsområden?

 

Dokumentation

Mötesanteckningar.

Inspelning från mötet.

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2017