Webbmöte inför ÅU 2017 - God bebyggd miljö

Syfte: Stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

​Underlag

Dagordning

Naturvårdsverkets anvisningar (2017)

Naturvårdsverkets vägledning (samma som tidigare år)

Målmanual

Länsstyrelsernas bedömning av Hav i balans samtt levande kust och skärgård 2016

Nationell årlig uppföljning 2017

 

Särskilda frågor

En fråga till de län som har kustkommuner:

Hur stor andel/hur många av era kustkommuner har inkluderat havet i översiktsplaneringen? Har det skett någon förändring i antal kommuner som planerar havet jämfört med förra året?

 

Dokumentation

Minnesanteckningar

Inspelning

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2017