Webbmöte inför ÅU 2017 - Giftfri miljö

Syfte: Stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

Underlag

Dagordning

Naturvårdsverkets anvisningar (2017)

Naturvårdsverkets vägledning (samma som tidigare år)

Målmanual

Länsstyrelsernas bedömning av Giftfri miljö 2016

Nationell årlig uppföljning 2017

 

Särskilda frågor som kommer att diskuteras under mötet:

  • Har kommunerna i ert län en handlingsplan för förebyggande kemikaliearbete utöver tillsyn (t.ex. giftfri förskola, kemikaliekrav i upphandling, information till invånarna mm)? Hur många av kommunerna (mått eller länsstyrelsens uppskattning)?
  • Har kommunerna i ert län under året informerat invånarna/konsumenter om rätten att få information om farliga ämnen i varor, t.ex. genom en Våga Fråga-kampanj? Hur många av kommunerna (mått eller länsstyrelsens uppskattning)?

 

Dokumentation

Mötesanteckningar

PPT presentation

Inspelning av mötet

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2017