Upphandling och giftfri vardag - Nyköping den 6 april

Välkommen till en dag med tema upphandling och giftfri vardag den 6 april i Nyköping! Syftet med dagen är att diskutera olika aktörers roller, ansvar och möjligheter.

Kemikalieinspektionen presenterar hur du kan arbeta förebyggande för att minska riskerna med miljö- och hälsofarliga kemikalier samt vilka kemikalieregler som finns för olika produktområden. Upphandlingsmyndigheten visar hur du kan ställa krav vid upphandling och hur kraven kan följas upp.

Upphandlingsmyndigheten och Kemikalieinspektionen arrangerar i samarbete med Länsstyrelserna gemensamt denna utbildningsdag.

De båda myndigheterna kommer under dagen att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter om hur man genom upphandling kan bidra till en giftfri vardag.

Datum: Torsdag 6 april 2017
Tid: 9.30 - 15.00
Plats: Nyköping, Sunlight konferens

Att delta på seminariet är gratis. Vi bjuder på förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Varmt välkommen med din anmälan!

 

Dagen arrangeras av KEMI, Upphandlingsmyndigheten, Länsstyrelsen i Södermanlands län samt RUS.