Upphandling och giftfri vardag - Umeå den 22 mars

Välkommen till en dag med tema upphandling och giftfri vardag den 22 mars i Umeå! Syftet med dagen är att diskutera olika aktörers roller, ansvar och möjligheter.

​​Upphandlingsmyndigheten och  Kemikalieinspektionen arrangerar  i samarbete med Länsstyrelserna gemensamt denna utbildningsdag.

Kemikalieinspektionen presenterar hur du kan arbeta förebyggande för att minska riskerna med miljö- och hälsofarliga kemikalier samt vilka kemikalieregler som finns för olika produktområden. Upphandlingsmyndigheten visar hur du kan ställa krav vid upphandling och hur kraven kan följas upp. 

De båda myndigheterna kommer under dagen att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter om hur m an genom upphandling kan bidra till en giftfri vardag.

Målgrupp: Seminariet vänder sig till dig som arbetar med eller beslutar om upphandling och inköp i offentlig sektor. Vi tror att du är upphandlare, inköpare, leverantör, projektledare, miljö- och kemikaliesamordnare, miljö- och kemikaliestrateg, chef eller politiker. 

Datum: onsdagen den 22 mars 2017.
Tid: 9.30 - 15.00
Plats: Länsstyrelsen i Västerbottens län, Storgatan 71B, Umeå.

Att delta på seminariet är gratis. Vi bjuder på förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Varmt välkommen med din anmälan!

 

Dagen arrangeras av KEMI, Upphandlingsmyndigheten, Länsstyrelsen i Västerbottens län samt RUS.