Nobelmötet 2017

Den årliga träffen för länsstyrelsernas miljömålssamordnare år 2017 äger rum den 5-6 december. Platsen för konferensen blir i år på hotell Hilton Slussen, centralt beläget i Stockholm.

​Nobelmötet 2017 startar med fika 9.30 (mötet startar 10.00) den 5 december och avslutas med fika kl. 15.00-15.30 den 6 december. Huvudmålgrupp är länsstyrelsernas miljömålsamordnare. Även intresserade chefer för miljömålsuppdraget är välkomna. Vi hoppas som vanligt att alla länsstyrelser sänder någon eller några representanter.  

Vid Nobelmötet tar vi som vanligt upp viktiga frågor vi har i miljömålsuppdraget och särskilt där vi behöver samverka. Dag 1 avslutas traditionsenligt med gemensam middag. Har ni någon fråga ni särskilt vill vi ska ta upp vid årets Nobelmöte? E-posta då RUS verksamhetsledare Magnus Eriksson eller RUS kommunikatör Jens Mattsson senast den 15 oktober.

RUS står för alla konferenskostnader utom övernattning/ resa och arbetstid som er arbetsgivare står för.

Vi har reserverat ett antal rum på Hilton och dessa håller vi till den 20 november. Därefter kan vi inte ha kvar reserverade rum.

Anmälningslänk finner du längst ner på sidan.

 

Program för Nobelmötet 2017

 

Program

Tisdag 5 december

9.30 Fika och förmingel

10.00 Välkomna!
RUS verksamhetsledare Magnus Eriksson samt Anna-Lena Lövkvist Andersen och Jens Mattsson, RUS arbetsgrupp

10.15 Aktuellt från miljömålsuppföljningen
Årlig Uppföljning, indikatorarbetet med mera, Jonas Rodhe, Naturvårdsverket, utvärderingsenheten, samt företrädare för RUS

10.50 Statistisk uppföljning av Agenda 2030 och SCB:s regeringsuppdrag kring detta
Viveka Palm, adj. professor i tillämpad miljöekonomi och miljöstatistik och bitr. avdelningschef på SCB

11.10 Gruppdiskussioner om Årlig uppföljning och indikatorer

12.00 Lunch

13.00 Aktuellt från Miljö- och energidepartementet om miljömål och Agenda 2030 – information och frågestund, Emilia Högquist, bitr. enhetschef Miljömålsenheten vid departementet

13.30 Aktuellt om kommunernas arbete med miljömål och Agenda 2030
Kerstin Blom-Bokliden, SKL och hur vi länsstyrelser kan stödja kommunerna och samverka för detta, rep. från Länsstyrelsen Skåne. Inkl. frågestund och diskussion.

14.10 Åtgärdswebb för miljömålen 
Demonstration av det nya systemet, frågestund. RUS/projektgruppen, våra konsulter Hypergene och Stefan Lundvall, ev. Lst IT

14.50 Fika

15.20 Åtgärdswebb för miljömålen – gruppdiskussioner.

16.00 Förslag till verksamhetsplan för RUS 2018 och några aktuella nedslag.
Därefter gemensamt samtal om vårt miljömålsuppdrag och vår RUS-samverkan, vad som oroar och roar samt vilka möjligheter vi ser inför framtiden och önskemål vi har. Samtalet leds av RUS ordförande Per Hallerstig

17.00 Aktuellt länsstyrelsernas medverkan i Miljömålsrådet
Någon/några av länsstyrelsernas kontaktpersoner

17.15 Slut

18.30 Glöggmingel med föredrag om Slussen
kulturhistoria och klimatanpassning.

19.00 Gemensam buffémiddag

 

Onsdag 6 december

8.30 Naturvårdsverkets nya miljömålsenhet
FU 2019, Miljömålsrådet, Sverigesmiljömål.se, innovation och miljöledning i staten, Martin Påhlman, enhetschef och Naturvårdsverkets rep. i RUS styrgrupp

9.00 Tema mat – livsmedel

Den nationella livsmedelsstrategin, Mathilda Åberg, bitr. enhetschef/ämnesråd, Jordbruk och miljö/Genomförandesekretariatet för livsmedelsstrategin, Näringsdepartementet

Regeringsuppdraget om matsvinn som Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket har, Anita Lundström, Naturvårdsverket

Hur Gävleborg arbetar med regional livsmedelsstrategi och tankar vad vi kan göra tillsammans nästa år kring livsmedel/mat, Berit Löfgren, Länsstyrelsen Gävleborg, RUS styrgrupp som rep. för chefsnätverken lantbruk/landsbygd och hållbar tillväxt

10.00 Fika

10.30 Gruppdiskussioner mat/livsmedel och matsvinn

11.00 Tema transporter och samhällsplanering

Aktuellt inom samhällsplaneringen av betydelse för miljömålen och länsstyrelse-gemensamma insatser, Anders Lindblom, Länsstyrelsen Stockholm, miljönätverkets chefsforum miljömål, RUS och ev. företrädare för Forum för hållbart samhällsbyggande

Regeringsuppdraget strategi för fossilfri transportsektor (SOFT), Joanna Dickinsson, Naturvårdsverket

Hur kan vi göra länstransportplanen mer klimatsmart? – länsstyrelsegemensamt projekt, projektledare Hanna Sundqvist, Länsstyrelsen Stockholm

12.00 Lunch

13.00 Gruppdiskussion transporter och samhällsplanering

13.30 Tema Klimat- och miljöintegrering i regional tillväxt

Uppdraget till regionalt tillväxtansvariga, iakttagelser utifrån inlämnade handlingsplaner, samarbetet med länsstyrelserna med mera, Axel Nekman, Tillväxtverket och Sebastian Dahlgren-Axelsson, Naturvårdsverket

Om arbetet med handlingsplanen i Stockholm, Johan Genneby, Länsstyrelsen Stockholm

14.15 Gruppdiskussion integrering regional tillväxt

14.45 Avslutning – summering

15.00 Avslutande fika och mingel