Fortsättningskurs i process- och samverkansledning

LEKS och RUS inbjuder samordnare/strateger av länsstyrelsernas energi- och klimatuppdrag och miljömålsuppdrag till en fortsättningskurs i process- och samverkansledning som kommer att pågå senhösten 2017 och våren 2018.

Målgrupp

Primärt samordnare/strateger av länsstyrelsernas energi- och klimatuppdrag och miljömålsuppdrag.

I mån av plats kan andra än samordnare/strateger av energi/klimat och miljömål tas med som deltagare.

Syfte

Utifrån de kunskaper som erhållits under de grundkurser som genomfördes 2015 och nu 7-8 juni 2017 ska deltagarna i fortsättningskursen få hjälp att integrera process- och samverkansledning i det dagliga arbetet, få byta erfarenheter samt få fördjupade kunskaper inom de områden som tagits upp i grundkursen.

Upplägg

Kursen genomförs i två grupper, en med inriktning energi/klimat och en med inriktning miljömål, med plats för 15 deltagare i varje. Om inte antalet deltagare inte blir tillräckligt för att genomföra kursen i två grupper, genomförs den med en gemensam grupp.

Fortsättningskursen leds av Jörgen Wessman från Gotlandsakademin och Helena Lindquist från LightSwitch.

När?

Kursen omfattar 5 dagar fördelat på fyra utbildningstillfällen. Kurstillfällena hålls på olika länsstyrelser runt om i landet. Följande dagar är preliminärt inbokade:

  • Tillfälle 1: 28 respektive 29 november
  • Tillfälle 2: 22-23 respektive 24-25 januari
  • Tillfälle 3: 13 respektive 14 mars
  • Tillfälle 4: 22 respektive 23 maj

Meddela omgående Erik Särnholm och Anna-Lena Lövkvist-Andersen om något av datumen är olämpligt.

Förkunskap

Obligatorisk förkunskap för att gå kursen är att du deltagit på RUS/LEKS grundkurs eller motsvarande utbildning.

Kostnad

För energi- och klimatsamordnare/strateger är kursen kostnadsfri, dvs. LEKS står för kostnaden.

För miljömålssamordnare betalar varje länsstyrelse halva kurskostnaden, ca 6 000 kr, och RUS står för den andra halvan. Den egna finansieringen tas då med fördel från länsstyrelsens miljömålsmedel.

Resor och boende betalas av varje länsstyrelse.

I mån av plats kan andra än samordnare/strateger av energi/klimat och miljömål tas med som deltagare. Hur mycket de då får betala för kursen återkommer vi om, utifall intresse finns.

Intressanmälan

Intresseanmälan för deltagande på kursen görs via anmälningsformuläret senast fredag den 1 september.

Vi återkommer kort därefter med besked om vilka som får plats och om det blir en eller två grupper. Det är inte först till kvarn, utan vi ser till de olika uppdragen, geografisk fördelning och i sista hand lottning.

Till den 1 september tar vi också gärna emot era särskilda önskemål och förväntningar på fortsättningskursens innehåll.