Webbmöte inför ÅU 2016 - Skyddande ozonskikt

Syfte: stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

Underlag

Dagordning

Naturvårdsverkets anvisningar (2016)

Naturvårdsverkets vägledning (samma som förra året)

Målmanual

Länsstyrelsernas bedömning av Skyddande ozonskikt 2015

Nationell årlig uppföljning 2016

FU 2015

Regional vägledning till FU 2015

 

Naturvårdsverkets frågor till Länsstyrelserna inför regional årlig uppföljning 2016:

Vad har skett/gjorts under året i länet beträffande:

1. Illegala transporter av farligt avfall (med fokus på kylmöbler och köldmedia som innehåller ozonnedbrytande ämnen)? Behövs det insatser här utöver den riskanalys som nu görs av den nationella samverkansgruppen för gränsöverskridande avfallstransporter? Vad har gjorts i länet under året?

2. Hanteringen av CFC-haltig isolering från byggavfall? Finns det till exempel möjligheter att följa upp hur mycket CFC från byggisoleringsmaterial som omhändertas varje år? Har länsstyrelserna något underlag om tillsyn vid rivningar (typ från inspektioner) som kan tänkas vara intressant här? Pågår det något åtgärdsarbete med bäring på farliga ämnen från bygg- och rivningssektorn, till exempel informationsinsatser, ökade tillsynsinsatser/kampanjer?

3. Återvinning av kylmöbler och köldmedia?

 

Dokumentation

Minnesanteckningar

Presentation

Inspelning

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2016