Webbmöte inför ÅU 2016 - Giftfri miljö

Syfte: stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

Underlag

Dagordning - Giftfri miljö.docx

Naturvårdsverkets anvisningar (2016)

Naturvårdsverkets vägledning (samma som förra året)

Målmanual

Länsstyrelsernas bedömning av Giftfri miljö 2015

Nationell årlig uppföljning 2016

FU 2015

Regional vägledning till FU 2015

Kemikalieinspektionens två frågor om Giftfri miljö till länsstyrelserna. (Samma frågor som förra året)

  • Har kommunerna i ert län en handlingsplan för förebyggande kemikaliearbete utöver tillsyn (till exempel giftfri förskola, kemikaliekrav i upphandling, information till invånarna med mera)? Hur många av kommunerna (mått eller länsstyrelsens uppskattning)?
  • Har kommunerna i ert län under året informerat invånarna/konsumenter om rätten att få information om farliga ämnen i varor, till exempel genom en Våga Fråga-kampanj? Hur många av kommunerna (mått eller länsstyrelsens uppskattning)?

 

Dokumentation

Här kommer vi att lägga ut Minnesanteckningar och Inspelning från mötet.

Skypemöte Giftfri miljö.wmv

Mötesanteckningar Giftrfri miljö

RÅU Giftfri miljö 2016 RUS.pptx

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2016