Mål i sikte - så styr vi med sikte på miljömålen (Umeå)

Välkommen till en konferens där du som beslutsfattare har huvudrollen. Ett unikt tillfälle då ledningar för kommuner, regioner, landstingen och näringslivet möts för att samtala kring regionalt och lokalt miljöarbete.
Mål i sikte

Under konferensen får du

  • en uppdatering av svenskt miljöarbete och tillståndet i miljön (från den fördjupade utvärderingen av miljömålen)
  • diskutera åtgärder och genomförande på regional och lokal nivå påverka förutsättningar och samarbete för miljö- och hållbarhetsarbete
  • möta andra beslutsfattare i kommuner, regioner, landstingen och näringslivet
  • möta företrädare för regeringen, statliga myndigheter och SKL
  • möjlighet att dela med dig och ta del av goda exempel

Plats

Folkets hus i Umeå. Lokal: Idun.

Program för Umeå den 16/3


09.30 Registrering och fika
 

10.00 Inledning
Lars Lustig, Länsråd i Västerbottens län.
Björn Risinger, generaldirektör för Naturvårdsverket.

10.20 Mål i sikte – fördjupad utvärdering av miljömålen - Ann Wahlström, Naturvårdsverket.

10.40 Samtal

11.00 Energiomställning i Sverige - Energiminister Ibrahim Baylan.

11.30 Grönt samhällsbyggande
Goda exempel på energi- och klimatarbete från Storumans kommun
– Erika Arklöf, Energi- och klimatrådgivare, årets energirådgivare 2015 - Storumans kommun.
Hållbara städer och samhällsplanering – Hans Wrådhe, Naturvårdsverket.

12.15 Lunch

13.00 forts. Grönt samhällsbyggande
Framgångsrika faktorer i Umeå kommun - Sara Wård, miljöstrateg, Umeå kommun.
Steg mot fossilfri kommun - Amanda Lind, kommunalråd (MP), Härnösands kommun.
Grön trafik i Östersund - Anne Sörensson, projektledare Grön trafik, Östersunds kommun.

14.00 Samtal

14.15 Hållbart näringsliv i Norra Sverige
Näringslivets miljömålsarbete - Annika Helker Lundström, regeringens samordnare för näringslivets arbete med miljömål
Miljömålen i skogsbruket - Jonas Eriksson, näringspolitisk strateg, Norra skogsägarna.
Energiproduktion och miljöarbete - Catarina Hägglund, kommunikationschef, Skellefteå Kraft.

15.10 Fika  

15.30 Ställ om till hållbar konsumtion
Hållbar konsumtion - Eva Ahlner, Naturvårdsverket.
Hållbar upphandling med tredjepartmärkningar som effektivt verktyg. Så bidrar din organisation till att nå miljömålen - Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige.  

16.10 Så går vi vidare - Björn Risinger, generaldirektör för Naturvårdsverket.

16.20 Slut

OBS! Sista dag för anmälan är den 10 mars.

Du kan välja att delta i någon av de fyra heldagskonferenserna som arrangeras runt om i landet. Resultaten kommer att fungera som underlag för fortsatta prioriteringar inom miljöarbetet och till den nationella miljömålskonferensen i Växjö i april 2016.

Konferenserna äger rum kl 10-16 i:

Program: miljömål.se/mal-i-sikte (fylls på efterhand)

Deltagaravgift: 800 kr

Mer om konferenserna

Konferenserna arrangeras i samarbete mellan Länsstyrelsen Västra Götaland, Skåne, Stockholm, Västerbotten, RUS  – Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet,  SKL - Sveriges Kommuner och Landsting och Naturvårdsverket.

Vid frågor kontakta:

Magnus.Eriksson@lansstyrelsen.se

Susanne.Roos@Naturvardsverket.se

Ylva.Carlheim-Gyllenskold@Naturvardsverket.se

Jens.Mattsson@lansstyrelsen.se

Kerstin.Blom.Bokliden@skl.se

 

 Vidare läsning