Lyncmöte inför ÅU 2015 - Anvisningar

Syfte: stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

Underlag

Dagordning

  • Anvisningar
  • Specifika frågor från nationella myndigheter till länsstyrelserna
  • Tidsplan
  • Övrigt

Naturvårdsverkets anvisningar om Årlig uppföljning av regionala miljökvalitetsmål 2015

Naturvårdsverkets vägledning 2015

Dokumentation

Inspelning från mötet

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2015