Lyncmöte inför ÅU 2015 - Levande sjöar och vattendrag

Syfte: stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.