Lyncmöte inför ÅU 2015 - Kulturmiljö

RUS ordnar under september lync-möten i syfte att stödja länsstyrelserna i arbetet med den regionala årliga uppföljningen av miljömålen. Detta möte, tisdagen den 1 september 13.00-14.30, är ett målövergripande möte vad gäller kulturmiljödelarna av miljömålen. Vid mötet deltar även Riksantikvarieämbetet och flera nationella målansvariga myndigheter.  

Inbjudan har skickats till länsstyrelsernas kontaktpersoner inom kulturmiljö – miljömål enligt RUS kontaktlista, miljömålssamordnarna och Kulturmiljöforum. Det är värdefullt om såväl miljömålssamordnare som kulturmiljövårdare deltar vid mötet. Observera att kulturmiljöfrågor även kan diskuteras på respektive miljökvalitetsmålsmöte. Det målövergripande mötet har dock enbart fokus på kulturmiljöaspekterna.  

Syfte med mötet är att utgöra stöd inför den årliga uppföljningen av miljömålen och att främja kontakten mellan länsstyreler och nationella myndigheter och mellan länsstyrelserna.

Underlag

 Dagordning

 RUS kulturmiljöstöd ÅU 2015

 Sammanfattning kulturmiljöaspekter ÅU

Dokumentation

Minnesanteckningar kommer V 39

Inspelning från mötet

 RUS kulturmiljöstöd ÅU 2015

 

Mera information om mötet hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2015