Lyncmöte inför ÅU 2015 - God bebyggd miljö

Syfte: stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

Underlag

Förslag till dagordning

  1. Välkomna
  2. Syftet med mötet
  3. Kort redovisning av anvisningar/vägledningar
  4. Genomgång av underlag för bedömningarna, bl.a. målmanual, fördjupad utvärdering 2015, miljömålsenkäten, övriga indikatorer.
  5. Egna frågor från länsstyrelserna
  6. Ev. särskilda önskemål från nationell myndighet på länens redovisningar år 2015
  7. Övrigt

 Målmanual

 Länsstyrelsernas bedömning av God bebyggd miljö 2014

 Nationell årlig uppföljning 2015

 FU 2015 

Boverkets webbsida – öppna data/miljömålsenkät

http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/miljomalsenkaten/

Dokumentation

 Minnesanteckningar

 Inspelning

 

Information om övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2015