Lyncmöte inför ÅU 2015 - Frisk luft

Syfte: stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

Underlag

Målmanual

Länsstyrelsernas bedömning av Frisk luft 2014

Nationell årlig uppföljning 2015

FU 2015 

Dokumentation

Naturvårdsverkets presentation

Inspelning

EU-kommissionens pressmeddelande (Varning till Sverige med hänsyn till MKN för PM10)

OBS! Det kommer inte att läggas ut några minnesanteckningar från detta möte.

 

 

Information om övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2015