Lyncmöte inför ÅU 2015 - Begränsad klimatpåverkan

Syfte: stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

Underlag

 Målmanual

Länsstyrelsernas bedömning av Begränsad klimatpåverkan 2014

Nationell årlig uppföljning 2015

FU 2015

Frågor från Naturvårdsverket till Länsstyrelserna:

  • Vad har länsstyrelsen i ditt län gjort beträffande tillsynsvägledning för energifrågor i industriföretag?
  • I anvisningarna för uppföljningen ingår även att beskriva ”motverkande” styrmedel och åtgärder. I vilken utsträckning analyseras sådant i länets uppföljning? Hur kan den samlade effekten beskrivas inom olika områden av olika åtgärder som genomförs med statliga och kommunala medel: dvs även effekter av sådana åtgärder som förväntas ha en negativ effekt på energieffektivisering eller bidra till ökade utsläpp av klimatpåverkande gaser.
  • I vilken mån arbetar* länsstyrelsen långsiktigt med en regional plan/vision över hur utsläppen långsiktigt ska minska i linje med den nationella klimatvisionen (≈nära noll 2050), alltså med utvecklingen även bortom 2020 och 2030 i åtanke? (*åtgärdsmässigt/strategiskt, med uppföljning förstås kopplat till detta)

Dokumentation

Minnesanteckningar

Inspelning

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2015