Lyncmöte inför ÅU 2015 - Bara naturlig försurning

Syfte: stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, ansvariga från respektive länsstyrelse.