Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
SharePoint

Arbetsyta RUS

 

Bildobjekt

Välkommen till RUS Arbetsyta! 

Här delar vi dokument och arbetsmaterial.  

Så här funkar samarbetsytan

Alla dokument som laddas upp hamnar under Alla dokument. Vi stukturerar upp dokumenten efter kategori och dokumenttyp. I vänstermenyn samlas dokumenten efter sin kategori. 

Gruppdiskussion
Använd gärna ytan för gruppdiskussion för att dela med dig av dina frågor, tankar eller din kunskap så andra får ta del av dem. Du skapar ett inlägg genom att klicka på +ny diskussion.

Aktuellt 
Under Aktuellt kan du se när viktiga dokument har lagts till eller uppdaterats.
Du kan själv skapa ett inlägg under Aktuellt genom att klicka på "skapa nytt inlägg" under bloggverktyg.
Slå på aviseringar i "Aktuellt" för att få meddelanden när viktiga dokument uppdaterats eller lagts till.  

Letar du efter ett specifikt dokument?
Under Alla dokument kan du söka efter dokument och sortera på år för att få en lättare översikt över dokumenten.  

Jag vill ladda upp ett dokument!
Du kan ladda upp ett nytt dokument under genom att klicka på +nytt dokument. Kom ihåg att välja dokumenttyp. kategori och årtal så dokumentet hamnar rätt. 


Behöver du mer stöd för samarbetsytan? Kolla in denna lathund


 

  
Ellman-Kareld Louise12019-12-16 09:58

Miljomal@naturvårdsverket.se svarade mig på min fråga om målmanualerna finns samlade på en sida att "de finns samlade på Samverkansytan för miljömålsuppföljning".

Det måste väl vara denna samarbetsytan som är den? Eller finns det ytterligare en sida?

Och kan alla länsstyrelsemedarbetare komma in på denna sidan?

Puch Monika2019-12-19 19:29Nej
  
Johnson Mathilda12019-12-11 15:47

Hej

Hade inte Gunilla från Miljödep. även slides om miljöledningen?

Martinsson Julia2019-12-13 10:43Nej
  
Martinsson Julia02019-10-29 08:35

Här kan alla dela tips, tankar och kunskap!

2019-10-29 08:35Nej

 


 

> Avisera mig om nya inlägg i Aktuellt.

 

  
http://www.naturvardsverket.se/
http://www.unep.org/10yfp/
Energimyndigheten
Kemikalieinspektionen
Boverket
Havs och vattenmyndigheten
Jordbruksverket
Skogsstyrelsen
Sveriges geologiska undersökning
Upphandlingsmyndigheten
http://www.sverigesmiljomal.se/