Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
SharePoint

Arbetsyta RUS

 

Bildobjekt

Välkommen till RUS Arbetsyta, här delar vi dokument och arbetsmaterial. Samarbetsytan är till för vägledning och att dela kunskap. Använd gärna ytan för gruppdiskussion för att dela med dig av dina tankar eller din kunskap så andra får ta del av dem. 

Slå på aviseringar i "Aktuellt" för att få meddelanden när viktiga dokument uppdaterats.

Ladda upp ett dokument genom att gå till "Alla dokument". Klicka på +Nytt dokument och välj vilken kategori och dokumenttyp det är. Vill du ha en längre instruktion av arbetsytan hittar du den under kommunikationsunderlag.

Här finns en lathund för samarbetsytan.

 

  
Ellman-Kareld Louise12019-12-16 09:58

Miljomal@naturvårdsverket.se svarade mig på min fråga om målmanualerna finns samlade på en sida att "de finns samlade på Samverkansytan för miljömålsuppföljning".

Det måste väl vara denna samarbetsytan som är den? Eller finns det ytterligare en sida?

Och kan alla länsstyrelsemedarbetare komma in på denna sidan?

Puch Monika2019-12-19 19:29Nej
  
Johnson Mathilda12019-12-11 15:47

Hej

Hade inte Gunilla från Miljödep. även slides om miljöledningen?

Martinsson Julia2019-12-13 10:43Nej
  
Martinsson Julia02019-10-29 08:35

Här kan alla dela tips, tankar och kunskap!

2019-10-29 08:35Nej

 Se medlemmar på RUS Arbetsyta

 


 

> Avisera mig om nya inlägg i Aktuellt.

 

  
http://www.naturvardsverket.se/
http://www.unep.org/10yfp/
Energimyndigheten
Kemikalieinspektionen
Boverket
Havs och vattenmyndigheten
Jordbruksverket
Skogsstyrelsen
Sveriges geologiska undersökning
Upphandlingsmyndigheten
http://www.sverigesmiljomal.se/