RUS är en länk mellan regionalt, centralt och lokalt miljömålsarbete

RUS svarar för länsstyrelsegemensamma uppgifter och samordning mellan olika berörda parter i miljömålssystemet, inklusive nationella myndigheter och kommuner. Det innebär uppgifter inom hela miljömålsuppdraget, såväl uppföljning som mål och åtgärdsarbete. Denna webbplats är i första hand till för de som arbetar med samordning och uppföljning av miljömålen på länsstyrelserna och Skogsstyrelsen. Även andra på nationella och regionala myndigheter samt kommuner kan finna värdefull information på sidan. Webbplatsen är också hemvist för viss data/ statistik, framförallt för luft/ klimat, som har en bredare målgrupp.

Kontakta arbetsgruppen för frågor. 

 Mer om RUS