Regionala miljömålsmedel

Beslut om regionala miljömålsmedel 2020 för samtliga länsstyrelser och RUS har fattats. Beslutet är fattat av Länsstyrelsen Dalarna på förslag av länsrådgrupp 6 för miljö samt RUS styrgrupp. Här hittar du beslutet, samt alla ansökningar och riktlinjer för ansökan.