Agenda 2030

”Länsstyrelserna ska, i samverkan med andra aktörer inom länen, verka för att målen i Agenda 2030 nås samt sprida information om Agenda 2030-arbetet på regional och lokal nivå.”  RB 2018

Grundutbildning Agenda 2030 den 27 maj 2019

Del 1 Grundutbildning Agenda 2030 Lst 2019-05-27.pdf

Del 2 Grundutbildning Agenda 2030 Lst 2019-05-27.pptx

Ex. Kalmar Grundutb Agenda 2030 2019-05-27.pptx

Ex. Östergötland Grundutb Agenda 2030 2019-05-27.pptx

Kalmar Rapport Agenda VP.pdf

Kalmar Rapport Agendaworkshops.pdf

 

 

Agenda 2030 konferensen den 13 september 2018

Program och presentationer


 


Program

Dokumentation - framkomna synpunkter via Mentimeter
och muntligt i plenum

 

9.30 Inledning
Claudia Gardberg Morner, länsråd Södermanland, ansvarigt länsråd Agenda 2030 Karin Hermansson, Länsstyrelsen Jönköping/ordf. arbetsgruppen Agenda 2030 och moderator
Presentation 
Youtube

Perspektiv på Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen
Lena Sommestad, landshövding Halland
Presentation 
Youtube

Agenda 2030-delegationen – bakgrund, slutsatser och förslag med fokus på regional/ lokal nivå
Ordförande Ingrid Petersson, generaldirektör Formas 
Presentation
Youtube

10.30 Paus 

10.45 Regeringens handlingsplan för Agenda 2030 och ambitioner för regional/lokal nivå
Lars Bryntesson, Departementsråd, Enheten för statlig förvaltning, Finansdepartementet 
Presentation
Youtube

Länsstyrelsernas arbete med Agenda 2030, gemensamma utmaningar
Arbetsgruppen och ansvariga länsråd för Agenda 2030
Presentation 
Youtube

Panelsamtal om länsstyrelsernas arbete med Agenda 2030 
Lena Sommestad, Lars Bryntesson, Claudia Gardberg Morner,
Kerstin-Blom Bokliden
 (SKL, Katarina Sundberg (Huvudsekreterare Agenda 2030 delegationen).
Youtube

12.00 Lunch 

13.00 Uppföljning av Agenda 2030
Viveka Palm, vice avd. chef Regioner och Miljö, SCB och adj professor KTH
Presentation 
Youtube

Andra aktörer och regionala partnerskap för Agenda 2030
Ulrika Freij, projektansvarig Agenda 2030, Svenska FN-förbundet.
Presentation 
Youtube

Bengt-Göran Ericsson, Gislaveds kommun.
Presentation 
Youtube

Daniel Paska, Technology for Good Program Director, Ericsson.
Presentation 
Youtube

Samtal runt borden 

14.15 Eftermiddagsfika 

14.45-16.00 Agenda 2030-arbetet på några länsstyrelser
Exempel från olika länsstyrelser
Gotland
Kalmar
Norrbotten
Stockholm 
Västernorrland

Youtube

Avslutning – hur går vi vidare? 

Youtube

Övrigt

Agenda 2030 intervjuer
Jörgen Peters
Tobias Rahm
Annelie Johansson
Anna Olofsson

 

Spellista på Youtube med samtliga filmer:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzFRufBytnlJaEmPkqsu6rC0PIoNgXLuA