Välkommen till Projekt Biologisk återställning i Rolfsåns vattensystem!

Om projektet

Projektets mål är att få tillbaka den vandrande fisken i Rolfsåns vattensystem i västra Sverige. Laxen ska kunna återvända till Storån. Det ska finnas gott om öring i Sörån och Nolån. Flodpärlmusslan ska kunna föröka sig och ålarna ska kunna vandra utan hinder.

För att uppnå detta arbetar två länsstyrelser och fyra kommuner tillsammans med kraftverksägare och andra intressenter. Sedan 2006 bygger vi fiskvägar förbi kraftverksdammarna och river dammar som inte längre används.

Välkommen att följa vårt åtgärdsarbete!

 Deltagare

Finansiärers logotyper