Temakväll i Venakärret

Välkommen till Venakärret den 10 september. Under kvällen får du veta mer om vad som hänt under det senaste året, då bland annat ett skogsbete har skapats i kärrets norra skogskant.
Vit ko med svarta prickar i halvöppen betesmark

Guidade vandringar i Venakärret

Under eftermiddag/kväll den 10 september får du veta mer om vad ett rikkärr är, vilka arter som trivs här och hur marken behöver skötas för att arterna ska fortsätta att trivas. Länsstyrelen berättar om genomförda och pågående naturvårdsåtgärder inom projektet, där vi bland annat skapat ett skogsbete, röjt fram och skapat mer ljus för en mängd växter och djur som specialiserat sig för att kunna leva i våta, kalkrika kärr som Venakärret.

När var hur?

Plats: Venakärret i Älvhyttan, Nora kommun.

Tid: torsdagen den 10 september mellan kl 16:00 och 19:00. Har du inte möjlighet att komma till kl 16 går det bra att dyka upp till fikat och guidepass nr 2 (se program nedan) 

Samling: vid avlastningsfållan på södra sidan om väg 243 (mellan Erntorp och östra avfarten mot byn Älvhyttan).

Ta med: stövlar och kläder efter väder.

Tänk på: promenaderna kan bitvis vara krävande, glöm inte stövlar!

Länsstyrelsen bjuder på fika!

Program

16:00 samling vid avlastningsfållan invid väg 243. Efter en kort introduktion tar vi oss ned till skogsbetet där guidepass 1 startar

17:30 fika (för dig som kommer senare hittar du oss en bit ner i skogsbetesmarken sydost om avlastningsfållan)

18:00 guidepass 2 (avgår från fikaplatsen)

19:00 slut

Det går bra att ansluta senare under kvällen till fikat och/eller guidepass 2. Vi finns en bit ner i skogsbetesmarken sydost om avlastningsfållan.

Ladda ner inbjudan med program och karta (pdf, öppnas i nytt fönster)