Nu tar vi ner skylten...

Idag den 30 november tog vi ner projektskyltren vid Tysslingen. Projektet Reclaim är nu slut och de båda projektområdena förs nu över till Länsstyrelsens löpande naturreservatsförvaltning.

Projektet Reclaims huvudsyfte har varit att öppna upp och bekämpa igenväxning i två våtmarksområden. Med moderna maskiner till vårt förfogande samt anpassningar för de moderna djurhållarnas villkor, har vi genom projektet skapat goda förutsättningar för en fortsatt långsiktigt hållbar naturvård.

Kortfattad information om projektet hittar du i vår publika rapport Våtmarkerna lever upp (pdf)

Foto: Jesper Pietsch