Den nya utsiktsplattformen är invigd

Den 17:e maj invigdes den nya utsiktsplattformen vid Åkerbymaden i Tysslingen. Det blågula bandet klipptes av markägaren som upplåtit platsen till plattformen, med tillhörande parkering och hårdgjord stig.


Utsiktsplattformen vid Åkerbymaden invigs. Foto: Daniel Gustafson

Invigningen skedde i samband med den guidade bussturen, där Länsstyrelsen visade och berättade om vad som hänt inom projektet Reclaim i Tysslingen. När markägaren klippt bandet premiärinvigde bussturens 30-tal deltagare plattformen i strålande kvällssol. I tubkikarna från plattformen tittade vi bland annat bobyggande skrattmåsar och flera tofsvipor. 


Det blev nästan fullt på plattformen. Foto: Daniel Gustafson