En junikväll i Venakärret

Den 7 juni samlades ett trettital personer för en vandring ut i Venakärret för att titta närmare på vad som hänt under projektet Reclaim.

Projektledare Jesper Pietsch hälsade besökarna välkomna till Venakärret, både närboende, djurhållare och tillresta intresserade.

Efter lite kaffe vandrade vi ut i Venakärret med Åsa Forsberg i spetsen, som berättade om hur kärret restaurerats och blommat upp igen efter många års igenväxning.

Vi fick lära oss att många av kärrets rara växter inte bara var blommor utan även ett flertal lite mer oansenliga halvgräs och starrar. Med hjälp av luppar utforskade vi skillnaderna mellan gräs och starrar. 

En bit ut i ängen stod Jesper Hansson och berättade för oss om områdets fjärilar och mossor. Här i Venakärret finns bland annat den sällsynta och rödlistade väddnätfjärilen. Den hade flugit klart för säsongen men vi fick se några äggsamlingar på undersidan av ett ängsväddsblad. 

 Det blåste en del så det var svårt att fånga några fjärilar, men som tur var hade Jesper redan hittat några som för en stund huserade i varsin glasburk för att bli studerade av oss nyfikna människor.

Den spångade stigen ledde oss sedan in i skogsbetesmarken, där vi med lupparnas hjälp lärde känna brakveden som just nu blommade med små, små skira blommor.

Till sist nådde vi fram till slutet på stigen. Här ute på en udde i kärret finns en grillplats samt en plattform med information om arterna i Venakärret.

Foto: Elisabeth Karlsson