Avverkning för ny tillsynsväg

Just nu pågår en mindre avverkning vid Egersta på västra sidan av sjön Tysslingen.

Foto: Gunnar Bärlund

Avverkningen genomförs vid Jonagården i Egersta, för att ge plats åt en ny väg. Med hjälp av nya tillsynsvägar kommer det bli lättare att se till djuren och flytta dem inom området. Virket som fälls kommer dras ut med häst under nästa vecka, eftersom bärigheten är särskilt låg på platsen till följd av ett källutflöde i sumpskogen.