Vägbygge vid Tysslingen

Just nu jobbar vi med att underlätta för reservatsförvaltare, djurhållare och entreprenörer inom reservatsskötseln att framföra motorfordon längs Tysslingens västra sida.

Vi lägger trummor i diken som behöver korsas med fordon och längs ett par korta sträckor, t.ex. där bärigheten är svag, anlägger vi grusade vägbankar. Möjligheten att använda fordon längs sjön kommer att underlätta djurhållning och andra skötselåtgärder i våtmarken avsevärt. Allmänheten kommer inte att kunna nyttja den här vägrätten, utan den är förbehållen Länsstyrelsen och djurhållare i området, samt personer som har fått uppdrag av Länsstyrelsen att utföra åtgärder inom reservatsförvaltningen. Utförare av åtgärden är LIPAB. Åtgärden ska vara klar under juni.

Foto: Jesper Pietsch