Publik rapport om projektet

Nu är den här, den publika rapporten om restaureringsprojektet Reclaim: Våtmarkerna lever upp.

​I broschyren sammanfattar vi kortfattat vad projektet handlat om och vad det har gett för resulterat. Broschyren finns i tryckt format på Länsstyrelsen i Örebro län men kan även laddas ned i pdf-format nedan.

 

Våtmarkena lever upp (pdf)

En mer omfattande rapport kommer att sammanställas och lämnas till EU-kommissionen i slutet av februari 2019.