Avverkad strandskog i Tysslingen

Avverkningen längs Tysslingens västra sida är avslutad och utkörning av det sista virket och riset pågår.

Avverktning vid Egersta i höjd med sjöns midja. Foto: Michael Andersson

Under februari-mars har vi genomfört omfattande avverkningar längs Tysslingens västra sida, för att skapa öppnare strandängar och gynna våtmarksfåglar. Det stora flertalet av fågelarterna på öppna strandängar häckar på marken. Deras bon är mycket utsatta för att ägg och ungar rövas av kråkfåglar och rovfåglar, vilka sitter och spanar över strandängarna från höga utsiktsposter, i buskar och träd. Genom att ta bort mycket av träden längs västra sidan av Tysslingen blir vadare, änder och gäss mindre utsatta för angrepp. Även grävling, räv och mink rövar ägg och ungar och kan även ta den ruvande vuxna fågeln, men det hotet kommer vi inte åt med att avverka träd.